Avís legal

La navegació a www.snackspastor.com i / o l’ús dels serveis oferts en aquest lloc web implica que l’usuari accepta la Política de Privacitat, l’Avís Legal i altres textos legals relacionats amb l’ús de servei prestats en aquest lloc web.
Avís Legal
En base a l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Panadería Pastor S.L., amb NIF B-12949210 s’identifica a Internet amb el domini www.snackspastor.com.
Pots contactar amb el responsable del lloc web, Panaderia Pastor, S.L. carrer de Ruiz Vila, 17, 12001 Castelló de la Plana a la següent adressa de correu electrónic: hola@snackspastor.com
Sobre les dades dels usuaris D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’administrador de www.snackspastor.com informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat en el qual s’inclouran les dades necessàries per a mantenir informats als usuaris que així ho requereixin o proporcionar els serveis que els usuaris sol·licitin. El titular pot exercir els drets reconeguts en la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés oportú, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes que preveu la LOPD. Com a usuari pots realitzar aquestes accions editant les teves pròpies dades a www.snackspastor.com. Excepte casos puntuals, per poder dur a terme la comunicació o cessió de les dades haurà de sol·licitar el consentiment previ de l’interessat.
Política de Privacitat
Els fitxers de www.snackspastor.com no contenen dades de caràcter privat ni requereixen informació per identificar persones físiques. Exclusió de garanties i responsabilitat L’administrador de www.snackspastor.com no garanteix la licitud, fiabilitat, exactitud, exhaustivitat, actualitat i utilitat de les aplicacions, serveis i xarxes socials que s’hi inclouen. L’establiment d’aplicacions, serveis i xarxes socials no implica en cap cas l’existència de relacions entre aquí el nom del lloc web i els seus propietaris, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis. L’administrador de www.snackspastor.com exclou tota responsabilitat en la informació distribuïda, generada, enllaçada i compartida per l’ús d’aquesta web i no pot controlar i no controla que entre ella apareguin continguts que puguin resultar il·lícits, il·legals, contraris a la moral o als bons costums o inadequats. L’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents aportats en l’administrador de www.snackspastor.com

Top